INFO
 CAFE DE ZON
 ACTIEF
 BERICHTEN ETC.
 COMMUNICATIE

                                                                    Sitemap                           Disclaimer                          Privacy                                                                                                                                                       ©GJR2010                                                                                                                                                                                       

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Café De Zon(hierna ook te noemen: ‘wij’ cq.’ons’). Het is toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. Deze toestemming is wel nodig voor  elke vorm van commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door ons met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.  De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Wij behouden ons het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel wij alles in het werk stelen om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.  Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Café de Zon, welke geen eigendom zijn van ons, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Café De Zon. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van de website die niet door ons wordt onderhouden wordt afgewezen.  Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

 

 

               Disclaimer