INFO
 CAFE DE ZON
 ACTIEF
 BERICHTEN ETC.
 COMMUNICATIE

                                                                    Sitemap                           Disclaimer                          Privacy                                                                                                                                                       ©GJR2010                                                                                                                                                                                       

Situatie in 1863

Links aan de voorkant was een ruimte met twee ramen op de markt. Daarin stonden een tapkast met vijf karaffen, 28 glazen en meubels. Beneden was een tweede kamer die twee ramen had op de markt en één op de Hofstraat. Daar waren twee bedsteden, tafels, stoelen en artikelen voor de horeca en het huishouden zoals zes koperen ketels. Van geheel andere aard was een dambord. In het voorhuis was kennelijk ook de winkel vanwege een toonbank, een kassa en drie winkelplanken(uitbater Wilke had een vergunning ‘Inlandsch Kramer’: o.a. handel in scheermessen, pijpen, tabaksdozen). Beneden was ook nog een klein kamertje en een keuken met een raam dat uitzag op de binnenplaats(op huidige plek keuken/toiletten). Vanwege de daar aanwezige pannenkoekspan weten we dat er pannenkoeken gegeten werden. Op de bovenverdieping waren twee kamers, beiden met twee ramen uitziend op de Markt. Daarin stonden bedden, tafels, stoelen enz. Op de zolder (welke?) stonden twee oude ledikanten en was er een kamertje met onder meer dekens. Alle dekbedden, peluwen en kussens waren gevuld met doezebollen.

Ergens in dit logement woonde ook de familie Wilke. Wanneer we ervan uitgaan dat op de plaats van het huidige biljart/koelcel de stal was dan moet dat wel in ‘t kleine kamertje en de keuken beneden zijn geweest.

 

 

 

Oorsprong

Het van oudsher bekende Café De Zon is gevestigd in een monumen-taal pand aan de Markt in het historische centrum.

Of De Zon nu het oudste café van de Hanzestad Hasselt is, valt niet met zekerheid te zeggen.

Wel is duidelijk dat reeds halver-wege de 17de eeuw in dit pand, genaamd: De Moriaen(Het Negertje), horeca werd bedreven. “De Zon” en ook “De Moriaen” zouden geas-socieerd moeten worden met het exotische van koffiedrinken dat toen, tijdens de koloniale expansie van De Republiek, zeer populair werd.

In het Wapen van Hasselt zien we een kruis zoals dat door de kruis-vaarders werd gevoerd op hun ‘reizen’ naar Het Heilige Land. Het feit dat enkele van deze ridders en hun voetvolk uit  onze stad kwa-men, zou ook aanleiding kunnen zijn geweest om een herberg te vernoemen.

“De Zon” zou dan verwijzen naar de Arabische cultuur en zo zijn oorsprong vinden in de 13de of 14de eeuw.

                      Historie

Recente verleden

Gedurende de tweede helft van de 20e eeuw is het pand een aantal jaren gebruikt als winkel(Lambert Köntien) en als dependance van het Stadhuis. In 1993 werd het cafë weer helemaal nieuw leven ingeblazen door Henk en Diny Steenbergen. Vanaf dat jaar vervult De Zon weer met glans de rol binnen de Hasselter gemeenschap zoals het dat eeuwen heeft gedaan!

www.historischevereniginghasselt.nl