INFO
 CAFE DE ZON
 ACTIEF
 BERICHTEN ETC.
 COMMUNICATIE

                                                                    Sitemap                           Disclaimer                          Privacy                                                                                                                                                       ©GJR2010                                                                                                                                                                                       

Café De Zon(hierna ook te noemen ‘ons’ cq. ‘wij’) respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving behandeld en niet vastgelegd in welk  bestand dan ook. Eventuele aanpassingen en/of verander-ingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacy-verklaring  regelmatig  te raadplegen.

Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. tenzij op grond van een wettelijk voorschrift.

Wij maken gebruik van een programma dat onder andere registreert hoe vaak www.cafedezon.nl wordt bezocht, via welke links dat gebeurt en wat de voorkeuren van haar bezoekers zijn. Café De Zon gebruikt hiervoor cookies. Dat zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u www.cafedezon.nl bezoekt. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven anoniem. U kunt uw eigen browser zo instellen dat u een bericht krijgt voordat een website een cookie naar uw computer stuurt en of u deze al dan niet accepteert.

Indien u vragen mocht hebben over het privacybeleid van ons dan kunt u per e-mail contact opnemen met: info@cafedezon.nl.

                    Privacy